ESNC - European Satellite Navigation Competition 2016

ESNC logo

ESNC 2016: Ocenění nejlepších aplikací systému Galileo

Od 1. dubna do 30. června 2016 probíhá třináctý ročník mezinárodní soutěže o nejlepší nápady na komerční aplikace systémů družicové navigace - European Satellite Navigation Competition (ESNC), které pořádá německé Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen (AZO). Soutěž ESNC se od roku 2004 vyvinula v populární nástroj na generování nových nápadů na využití GNSS systémů pro rozmanité obory lidské činnosti. Od samého počátku se do soutěže přihlásilo již přes 3500 návrhů, přičemž poslední roky se jedná o více než 500 návrhů ročně.

Autoři nejlepších a nejpropracovanějších idejí pak dostávají příležitost je s pomocí partnerů soutěže transformovat v kvalitní produkty připravené k uvedení na trh. Kromě finanční odměny vítězi získají možnost využít technické, podnikatelské a právní poradenství pro realizaci svých business plánů a využít síť evropských inkubátorů. Sponzory soutěže v roce 2016 jsou Evropská kosmická agentura (ESA), Německá kosmická agentura (DLR), Spolkové ministerstvo dopravy a datových sítí (BMVI) a projekt BELS financovaný z programu Horizont 2020. Sponzoři a další regionální partneři letos udělí výhercům ceny ve více než 25 kategoriích a v celkové hodnotě 1 milion euro.

Základní podmínkou pro přihlášení do soutěže je, aby navrhovaný nápad využíval systémy družicové navigace (obvykle GPS, EGNOS a zejména Galileo). Přihlásit se může téměř kdokoli: soukromé firmy, zapálení jednotlivci, studenti či čerství absolventi vysokých škol, výzkumné týmy apod. Návrh se může nacházet ve fázi pouhé ideje, rozvinutého systémového řešení či prototypu v libovolné fázi vývoje. Návrhy budou hodnoceny odbornou porotou podle řady kritérií, přičemž mezi nejvýznamnější patří vztah k GNSS, technická proveditelnost, potenciál k uplatnění na trhu a ošetření právních aspektů a rizik (duševní vlastnictví, patenty apod.).

Každý návrh nejprve prochází vyhodnocením v regionálním kole, které si navrhující zvolí dle vlastního výběru. Vítězové regionálních kol poté postupují do finále soutěže, jehož vítěz bude představen na slavnostním vyhlášení cen letos v říjnu. Kromě hlavní výhry se každý návrh může ucházet o jednu dodatečnou zvláštní cenu, které udělují sponzoři (ESA, DLR, BMVI, BELS, AZO ad.) Mezi nimi je i zvláštní cena pro návrhy univerzitních týmů (The University Challenge) a ocenění pro nejlepší prototyp (GNSS Living Lab Prize).

V rámci České republiky nyní probíhá regionální kolo soutěže, jehož vítězi získají možnost využít nabídku služeb ve Vědeckotechnickém parku Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s. (VZLÚ).

Cena za 1. místo

  • Individuálně přizpůsobené poradenství v oblasti uplatnění vítězného nápadu, podnikání, marketingu, duševního vlastnictví a dotačních programů.
  • Kancelář/laboratoř ve Vědeckotechnickém parku VZLÚ – bezplatně po dobu 6 měsíců. V případě pokračování užívání po uplynutí uvedených 6 měsíců poskytne VZLÚ po dobu dalších 12 měsíců 30% slevu na nájemném.
  • Bezplatné provedení zkoušek. VZLÚ disponuje řadou zkušebních zařízení pro kvalifikaci výrobků pro letecké, kosmické i běžné použití. V případě potřeby VZLÚ bezplatně provede vibrační, klimatické nebo termovakuové zkoušky vítězného řešení.

Cena za 2. a 3. místo

  • Individuálně přizpůsobené poradenství v oblasti uplatnění vítězného nápadu, podnikání, marketingu, duševního vlastnictví a dotačních programů.

Vaše nápady můžete přihlašovat a průběžně ukládat v databázi soutěže ESNC do 30. června 2016.

Regionálním organizátorem soutěže je Ministerstvo dopravy ČR, Odbor  ITS kosmických aktivit a VaVaI. Partnery letošního ročníku jsou VZLÚ, a.s., který je sponzorem regionálních cen a CzechInvest, který se podílí na propagaci soutěže v České republice.

Kontakty:

MD ČR: Mgr. Josef Šobra (Josef.sobra@mdcr.cz)

VZLÚ: Ing. Radek Lapáček (lapacek@vzlu.cz)

Web soutěže: http://www.esnc.info/

AZO: www.anwendungszentrum.de