EREA Annual Event 2017 a slavnostní vyhlášení EREA Awards

4.	Výherci Best paper Awards 2017

Dne 29. listopadu se v Bruselu konal pravidelný EREA Annual Event se slavnostním vyhlášením soutěže o nejlepší vědeckou publikaci v rámci organizace EREA.

Výroční setkání a vyhlášení cen se v letošním roce konalo v hotelu „The Hotel“ v Bruselu. Hostujícím řečníkem večera byl Kurt Vandenberghe, ředitel pro rozvoj politiky a koordinaci z Evropské komise. Předávání cen pro nejlepší vědecké publikace se ujal Bruno Sainjon, prezident asociace EREA.

Slavnostní večer byl zahájen prezidentem asociace, který zhodnotil své dva roky působení v čele EREA. Během jeho působení v čele asociace EREA vydala mnoho společných návrhů a pokračovala příprava další části programu „Future Sky Safety“. Celkově se EREA za jeho působení účastnila řady konferencí a významných setkání po celé Evropě.

Cenu za nejlepší vědeckou publikaci – EREA Awards - si odnesli tito vědci: Rierluigi Iannelli (CIRA), Frédéric Moens (ONERA), Mauro Minervino (Piaggio) a Rita Ponza a Ernesto Benini (univerzita Padova) za článek s názvem „Comparison of Optimization strategies for High-Lift Design“, který byl zveřejněný v časopise Journal of Aircraft. Druhé místo získal článek s názvem „Characterization of a highly efficient chevron – shaped anti-contamination device“ připravený vědeckými pracovníky z organizace ONERA (zveřejněný v časopise Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016). Na třetím místě se umístili vědečtí pracovníci z organizace INTA s článkem „Surrogate modeling for the main landing gear doors of an Airbus passenger aircraft“, který byl zveřejněn v časopise Aerospace Science and Technology.

VZLÚ je členem asociace EREA (Association of European Research Establishments in Aeronautics) od roku 2001. Asociace sdružuje většinu národních leteckých výzkumných ústavů zemí Evropské Unie. EREA aktivně ovlivňuje evropskou politiku leteckého výzkumu a technologického vývoje. Členové asociace se zapojují do přípravy evropských programů na podporu výzkumu a vývoje nových technologií.