Engineering pro letecké turbínové motory

NABÍZÍME:

 • Systémový návrh řízení a ochrany turbínových motorů a kompresorů v pozemních i leteckých aplikacích
 • Návrhy systémů měření a instrumentace
 • Modelování a simulace dynamických soustav z hlediska řízení, zejména lopatkových strojů
 • Modelování a simulace mechanicko-hydraulických a elekro-hydraulických systémů
 • Měření, záznam a analýza dat úloh středního rozsahu
 • Vývojové práce pro záložní zdroje APU (např. využití pro hybridní letouny)
 • Návrh zkušebních zařízení leteckých turbínových motorů a jejich uzlů
 • Konstrukční práce při návrhu turbínových motorů a jejich uzlů
 • Konstrukční práce pro všeobecné strojírenství
 • Spolehlivostní analýzy leteckých systémů a součástí
 • Databázový server (http://shpt.vzlu.cz/) určený ke sběru a vyhodnocování spolehlivostních dat z vývoje a provozu letounů vyvinutý v rámci projektu FT-TA/026

VYBAVENÍ:

 • ÚCL schválená zkušebna motorů do cca 1MW (původně navržena pro instalaci motoru RD-45F, 26,5 kN tahu)
 • Komplexní měřící řetězce pro rychlý a vysoce přesný sběr dat na bázi NI a Dewetron
 • software pro modelování a simulaci soustav v MATLAB-Simulink, Control system toolbox, Aerospace toolbox a další
 • Dewesoft – rychlý sběr dat, analýza měřených dat v reálném čase, FFT analýza
 • Programové prostředí pro programování sběru dat, monitorování a vizualizace
 • MKP simulace pomocí ANSYS, Nastran a Abaqus
 • CAD systémy Autodesk Inventor, Catia BlockSim 7 – programové prostředí pro výpočet analýz spolehlivosti jako RBD, FTA, RPD

 

Řešené Výzkumné projekty:

 • TS100 – “Vývoj turbohřídelového motoru určeného pro lehké vrtulníky a bezpilotní prostředky “ (2010-2012, MPO – TIP2, projekt č. FR-TI2/313)
 • ESPOSA - moderní turbínové motory pro malá letadla, WP2.3 Efficient Combustion Concept (2011-2015, EK – 7. rámcový program EU, projekt č. 284859)
 • LEMCOTEC – “Low Emissions Core-Engine Technogies“, (2011-2017, EK – 7. rámcový program EU, projekt č. 283216)
 • AKROBAT -  “Zvýšení užitných vlastností turbovrtulového motoru GE H75 modifikacemi nutnými pro použití v cvičném letounu schopném pokročilé akrobacie“, (2016-2019, TAČR-EPSILON, projekt č.TH02010111)
 • FSS – FUTURE SKY SAFETY, ”WP7.2 - Material solutions to mitigate fire, smoke and fumes in cabin“,  (2015-2018, EK - H2020, smlouva č. 640597)
 • PROPCONEL – “More electric, advanced hydromechanics propeller control components“, (2016-2019, JU – Clean Sky 2, projekt č. 714371)
 • MUTR – “Multipurpose test rig for transmissions gearboxes“, (2016-2020, JU – Clean Sky 2, smlouva č. 717199)
 • “Odstředivý kompresor pro turbovrtulový motor H80“, (2018-2020, TAČR – Epsilon, projekt č. TH04010210)
 • “Technologie pro moderní turbínové motory“, dílčí cíl 1 a 2 (2018-2022, institucionální podpora MPO pro DKRVO ).

 

kontaktní osoba:

Ing. Jan Kubata, vedoucí útvaru Motory, VZLÚ
Tel: +420 225 115 232, mobil: +420 721 144 263, e-mail: kubata@vzlu.cz