Energetika

Energetika

„Výzkumné a vývojové práce pro energetický průmysl jsou orientovány zejména na výrobce plynových a parních turbín, kogeneračních jednotek a chladicích věží energetických komplexů.“

Vývojové a zkušební aktivity VZLÚ jsou vždy navázány na konkrétního průmyslového partnera. Pro energetický průmysl VZLÚ zajišťuje specializované vědeckovýzkumné činnosti, které směřují ke zlepšování parametrů finálních produktů. Základním inovačním cílem je zvyšování účinnosti energetických zařízení, případně snižování jejich energetické náročnosti. V konečném důsledku jde o zajištění takového provozu energetických zařízení, který bude dostatečně ekonomický a zároveň šetrný k životnímu prostředí.

VZLÚ se podílí na vývoji některých komponent plynových turbín, jako jsou spalovací komory, kompresory, turbínové lopatky aj. Výzkumné aktivity jsou zaměřovány zejména na oblast spalování a snižování emisí. Pro výzkumné a vývojové aktivity v oblasti “turbomachinery“ jsou ve VZLÚ využívány rozsáhlé výpočetní a simulační kapacity na vysoce výkonných výpočetních klastrech.

Pro turbíny používané v energetice se provádějí aerodynamická měření přímých lopatkových mříží a turbínových kol ve vysokorychlostních aerodynamických tunelech VZLÚ. Pro výzkumné experimenty v oblasti spalování slouží motorové zkušebny.

Část aktivit je zaměřena na vývoj kompozitních lopatek průmyslových ventilátorů a dalších zařízení pro chladicí věže energetických komplexů, včetně posuzování zatížení těchto vysokých staveb větrem.

V oblasti inovací pro energetický průmysl spatřuje VZLÚ možnosti svého dalšího rozvoje.