Editorial: Časopis Transfer

Editorial: Časopis Transfer

Časopis TRANSFER vychází v elektronické podobě u příležitosti konání seminářů a konferencí pořádaných VZLÚ Formou původních příspěvků specialistů referuje o výzkumných a zkušebních aktivitách v letectví a souvisejících oborech.

Adresa redakce:
Výzkumný a zkušební letecký ústav,a.s.
Beranových 130, 199 05 Praha–Letňany
Telefon: 225 115 224
Fax: 225 115 335

Šéfredaktor a DTP:
Martina Monteforte Hrabětová, transfer@vzlu.cz

Výrobní oddělení:
Zdeněk Kočí, transfer@vzlu.cz

Vydavatel:
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.