Dynamika a vibrace leteckých motorů a dalších lopatkových strojů

vibro-uvod-20181126115012

aktivity v oblasti posuzování dynamiky:

 • Návrhové nástroje pro analýzu dynamiky kompresorových a turbínových radiálních kol a radiálně axiální soustav
 • Laboratorní a provozní modální a vibrační analýzy dynamiky lopatkových strojů
 • Analýza vibrací lopatek pro zjištění hranice flatrové nestability, metodiky pro experimentální zajišťování hranice nestability aeroelastických systémů, experimentální a výpočetní simulace provozního buzení
 • Vývoj software pro vizualizaci dynamických vlastností lopatkových kol
 • Výpočty zbytkové životnosti rotujících dílů
 • Vývoj metodik pro experimentální výzkum dynamicky nestabilních soustav, analýzy aeroelasticky nestabilního kmitání lopatkových soustav
 • Vývoj zařízení pro měření dynamické odezvy rotujícího kola
 • Analýzy buzení aeroelastických jevů
 • Vývoj metodik pro flatrovou analýzu kaskády lopatek (aeroelasticita)
 • Dynamická analýzy rotujících hřídelů a lopatkových kol (vázané kmitání hřídele a poddajného disku)
 • Dynamická analýza oběžných lopatkových kol (kompresorů a turbín), sestavení SAFE diagramu, simulace provozního buzení lopatkového kola, identifikace významných harmonických složek buzení
 • Citlivostní analýza na nevyváhu
 • Bezkontaktní diagnostika rotujícíh strojů (laserova vibrometrie)

 

VYBAVENÍ:

 • Elektromagnetický kladívkový mechanismus pro experimentální modální analýzu
 • Experimentální zařízení pro simulaci provozního buzení lopatkových kol
 • Laserový vibrometr s polohovacím zařízením
 • Systém pro simulaci chování olejového systému akrobatického motoru s možností rotace ve 2 osách
 • Akcelerometrická a tenzometrické měřící řetězce

 

ŘEŠENÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY:

 • ESPOSA -  „Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft“, WP 2.5 - Advanced dynamic modelling of high speed turbomachinery, (2011-2015, EK – 7. rámcový program EU, projekt č. 284859)
 • PROPCONEL – “More electric, advanced hydromechanics propeller control components“, (2016-2019, JU – Clean Sky 2, projekt č. 714371)
 • MUTR – “Multipurpose test rig for transmissions gearboxes“, (2016-2020, JU – Clean Sky 2, smlouva č. 717199)
 • “Odstředivý kompresor pro turbovrtulový motor H80“, (2018-2020, TAČR – Epsilon, projekt č. TH04010210)
 • “Technologie pro moderní turbínové motory“, dílčí cíl 1 (2018-2022, institucionální podpora MPO pro DKRVO ).

 

kontaktní osoba:

Ing. Jan Kubata, vedoucí útvaru Motory, VZLÚ
Tel: +420 225 115 232, mobil: +420 721 144 263, e-mail: kubata@vzlu.cz