Dokončení vývoje malého víceúčelového dopravního letounu EV - 55 Outback

EV 55

Cíle řešení

Cílem projektu je

a) vyvinout malý víceúčelový letoun v kategorii FAR23 Normal a SFAR jako náhradu dosluhujících devítimístných letounů

b) podpořit tímto projektem české výrobce sdružené v Asociaci leteckých výrobců Na základě podrobného marketingového průzkumu je zpracován předprojekt pozemní a obojživelné varianty letounu.

Během trvání projektu budou zkonstruovány, postaveny, ověřeny a schváleny prototypy pozemní varianty. Při konstrukci bude pamatováno i na obojživelnou variantu, jejíž vývoj by měl následovat. Maximum vyráběných a nakupovaných komponent bude mít český původ, což přinese při následné sériové výrobě zlepšení ekonomických parametrů zúčastněných podniků, zvýšení jejich konkurenceschopnosti na světových trzích a v neposlední řadě zvýšení exportní výkonnosti celé ekonomiky.

 

Účastníci projektu

 • EVEKTOR, spol. s r.o.
 • AERO Vodochody a.s.
 • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
 • První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
 • Technometra Radotín, a.s.
 • UNIS, a.s.
 • MIKROTECHNA PRAHA a.s.
 • EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s.
 • SVÚM a.s.
 • ALUCAST, s.r.o.
 • HEXAGON Systems, s.r.o.
 • TEAZ STROJE s.r.o.
 • JIHLAVAN, a.s.
 • Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
 • Jihostroj a.s.
 • Avia Propeller, s.r.o.
 • MESIT přístroje spol.s r.o.
 • Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství
 • RAY SERVICE, s.r.o.
 • LA composite, s.r.o.

 

Role VZLÚ v projektu

VZLÚ je do projektu zapojeno v oblasti aeroelasticity, hlavní náplní práce VZLÚ je analýza aeroelastických vlastností konstrukce.
Aeroelastické výpočty, zejména výpočty dynamické stability (flatru) jsou prováděny s využitím moderních metod, založených na přístupech MKP.
Pro tyto účely byl ve VZLÚ vytvořen dynamický model konstrukce, který je neustále zpřesňován s využitím aktuálních údajů o konstrukci, jak teoretického, tak i experimentálního charakteru.
V rámci projektu jsou využívány metodické postupy a výpočetní nástroje, vyvinuté v rámci dalších výzkumných projektů.

 

Program:

FI-IM4/041
FI - IMPULS (2004-2010)
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

 

Zahájení řešení:

30.7.2007

 

Ukončení řešení:

1.7.2010

 

Řešitelský útvar VZLÚ:

 

Pevnost konstrukcí
Ing. Josef Jironč
Tel : +420 225 115 122