Dny evropského dědictví

Dne 19. září 2009 se na detašovaném pracovišti Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s. v Praze na Palmovce uskutečnil již potřetí den otevřených dveří v rámci Dnů evropského dědictví pořádaných Městským úřadem Prahy 8.
Návštěvníci měli možnost prohlédnout si tzv. Libeňský plynojem, který je v současné době od roku 1949 využíván ústavem jako podtlakové nádoby pro provoz vysokorychlostních aerodynamických tunelů.
Za doprovodu a odborného výkladu několika pracovníků skupiny aerodynamiky vysokých rychlostí mohli návštěvníci zhlédnout zblízka jednak kulový plynojem a vyslechnout jeho stručnou historii, dále pak i měřící prostor aerodynamického tunelu, který je na tuto nádobu v současnosti napojen a poslechnout si výklad o principu fungování takového aerodynamického tunelu.
Zájem o tuto akci byl velmi vysoký, návštěvnost byla srovnatelná s účastí z předchozích let. Dle odhadu průvodců navštívilo plynojem během celého dne kolem 700 návštěvníků.