Den otevřených dveří pro zaměstnance

recepce VZLÚ

Účastníci Dne otevřených dveří, který se konal dne 14. 11. 2012, mohli navštívit Aerodynamické tunely (tunely nízkých rychlostí, kde měříme letadla, auta, vlaky, anténní systémy, dopravní značky, i sportovce a větrný tunel s mezní vrstvou BLWT, kde analyzujeme větrné zatížení budov a mostů, simulace, větrné pohody chodců, šíření emisí či nebezpečných látek v městských aglomeracích apod.).
Další zastávkou byly Zkušební laboratoře, kde provádíme Zkoušky mechanické odolnosti, Klimaticko-korozní zkoušky, Zkoušky hydrauliky a LPG / CNG, Zkoušky elektrických systémů, Měření čistoty hydraulických olejů, paliv a jiných kapalin, Chemické analýzy, Korozní inženýrství a Výzkum a vývoj povrchových úprav.
Na závěr si mohli všichni prohlédnout Pevnostní zkušebny, kde se dělají Pevnostní zkoušky, Zkoušky podvozků a jejich částí, Modální zkoušky konstrukcí, Defektoskopie – NDT, Zkoušky materiálových vlastností a experimentální analýzu napětí, Zkoušky konstrukcí nárazem letícího předmětu, Pevnostní a únavové analýzy, Aeroelastické analýzy a Analýzy lomů a materiálů.

Pro děti byl připravený dětský koutek, kde si mohly nerušeně hrát, malovat, číst nebo stavět modely letadel. Celkem se do VZLÚ přišly podívat téměř dvě stovky zvědavců.