Daňové zvýhodnění v oblasti výzkumu a vývoje

Rádi bychom Vás upozornili na možnost daňového zvýhodnění v případě vykonávaných aktivit v oblasti výzkumu a vývoje.

V souladu s § 34 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je možné od základu daně odečíst odčitatelnou položku ve výši 100 až 110% daňově uznatelných nákladů vynaložených na výzkum a vývoj. 

Zjednodušeně řečeno - ze základu daně, který vznikne rozdílem mezi výnosy a náklady, můžete ještě znovu (podruhé) odečíst náklady související s výzkumem a vývojem.

Blíže viz přiložený leták ke stažení vpravo.

Vzhledem ke skutečnosti, že Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. je výzkumnou organizací, rozšiřuje nová právní úprava možnosti spolupráce ve výzkumu a vývoji.