Další spolupráce se Škoda Power, a.s. v oblasti vývoje turbín

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. právě dokončil další úspěšnou zakázku pro společnost Škoda Power, a.s. Tentokráte se jednalo o sestavu natáčivého statoru, jež je součástí turbínového stavu, který vzniká v rámci projektu FT-TA5/067 - Výzkum nestacionárního proudění v axiálním turbínovém stupni, jehož cílem je dosáhnout vyšší účinnosti lopatkových turbínových strojů efektivní optimalizací průtočných částí. Prostředkem k dosažení tohoto cíle bude podrobné ověření nestacionárních proudových polí prostřednictvím nového experimentálního zařízení pro celé turbínové stupně za rotace. Ověřen bude systém sběru a vyhodnocení dat. S využitím speciálních sond budou zkoumána vysokofrekvenční tlaková pole v turbínových stupních a provede se testování vybraných modelů podle požadavků výrobců. Experimentální výsledky poslouží pro verifikaci vyvíjených numerických metod a budou též porovnány s řešením pomocí komerčního software. Současná aplikace numerických a experimentálních postupů povede k vytvoření efektivnějšího optimalizačního procesu. Zvládnutí celé problematiky umožní vývoj nových, účinnějších a konkurenceschopnějších lopatkových strojů.

Natáčení statoru je realizováno pomocí krokového motoru, šnekové převodovky a ozubeného hřebene. Jde o unikátní konstrukční řešení, umožňující natáčení statorového kola v turbínovém stupni o cca 80° a tím umožňuje podstatně jednodušší konstrukci traverzovacího zařízení. Celý turbínový stav bude využíván pro potřeby výzkumu nestacionárního proudění ve stupni turbínového stroje.

Společnost Škoda Power, a.s. byla s vyhotovením zakázky velmi spokojená a předpokládá se pokračování spolupráce i v dalším roce.