Další kalibrační činnosti

nabídka služeb:

Provádíme kalibrace fyzikálních a elektrických veličin pomocí vlastních etalonů s metrologickou návazností na ČMI v těchto oblastech:

 • Elektrické veličiny (kalibrace multimetrů, ampérmetrů, voltmetrů, bočníků, aj.)
  • stejnosměrné napětí do 1000 V
  • stejnosměrný proud do 200 A
  • střídavé napětí do 700 V
  • střídavý proud do 10 A
  • elektrický odpor do 100 MOhm
  • frekvence do 50 MHz
 • Teploty (v rozsahu -60 až +180°C)
 • Váhy (v rozsahu do 22 kg s rozlišitelností 1 g) 
 • Zařízení a snímače až do 900 mbar podtlaku
 • Manometry a snímače od 1 MPa do 70 MPa

 

kontaktní osoba:

Ing. Miroslav Valeš, Ph.D., ředitel VZLU TEST, a.s.
tel: +420 225 115 267, fax: +420 225 115 430, e-mail: vales@vzlutest.cz