Complimentary Engineering Workshop

Datum: Útery 14. Května 2013, od 13:00 do 17:30
Místo konání: Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Za účelem vytvoření “ekologičtější” točivých strojů, zlepšování jejich výkonů nebo ekonomiky provozu je stále velmi náročná úloha. Proto je potřeba pro snížení nákladů na uvedení výrobku na trh využití numerických simulacích a analýz již od prvotní fáze vývoje.

Je zřejmé, že numerická simulace pomůže, ať už se jedná o snižování emisí pomocí optimalizace spalování, snižování hmotnosti pohyblivých částí při zvyšování aerodynamických výkonů kompresorové části motoru, či lepší chlazení celého motoru vedoucí ke snížení jeho poruchy.

Integrace procesu multi-fyzikální simulace do návrhu a vývoje turbínového motoru má značné množství omezení: složitost geometrie, spojení s dalšími fyzikálními obory (proudění, termodynamika, pevnost, akustika, atd.) a také přizpůsobení se inženýrským metodám. Navíc různí uživatelé musí být schopni spouštět různé úlohy během spolupráce na stejném projektu v rámci firmy.

CD-adapco ve spolupráci s VZLÚ pořádá dne 14. Května 2013 zvláštní seminář zaměřený na požadavky a potřeby firem zabývající se problematikou točivých strojů v České republice. Na tomto semináři CD-adapco ukáže, jak je možné efektivně řešit tyto omezení pomocí jejich hlavního programu STAR-CCM+, například:

  • Jak překonat složité 3D CAD modely bez nutnosti zjednodušování geometrie
  • Jak jednoduše může být použit program STAR-CCM+ pro řešení vázaných multi-fyzikálních úloh zahrnujících různé kódy
  • Jak může být program STAR-CCM+ automatizován a přizpůsoben, aby byl přístupný pro všechny

Pro více informací a registraci navštivte http://www2.cd-adapco.com/l/14592/2013-03-28/4dlqm