Clean Sky 2 Info Day

Clean Sky 2 Info Day se bude konat v Praze dne 14. ledna 2014. Akci pořádá výkonný tým CS2 JU s podporou Oborové organizace pro letecký výzkum (OKO LV) a Asociace leteckých výrobců (ALV). Této akce se zúčastní zástupce Ministerstva ČR, výkonní zástupci programu Clean Sky 2 a mnoho dalších průmyslových a vědeckých pracovníků zapojených do projektu Clean Sky 2.

Proč se zúčastnit:

  • získáte základní informace o JTI CS2 a Horizon 2020
  • dozvíte se konkrétní informace o některých částech CS2 - IADP Regional Aircraft, ITD Airframe, ITS Systems, SAT(Small Aircraft Transport) průžezová aktivita
  • možnost zodopovězení konkrétních dotazů (QaA)
  • B2B schůzky s představiteli CS2

Více informací ohledně registrace a průběhu akce naleznete v anglické sekci zde >>>.

Více informací o JTI Clean Sky můžete najít na http://www.cleansky.eu