Chemické analýzy složení materiálů a kapalin

Analýzy materiálů a kapalin:

 • Makroskopické a mikroskopické hodnocení materiálů
 • Barevná metalografie kovových materiálů
 • Chemické rozbory galvanických lázní (titrační i spektrofotometrické)
 • Nedestruktivní analýzy chemického složení materiálů pomocí ručního rentgenového spektrometru
 • Stanovení kovů v kapalných vzorcích (ED-XRF)
 • Stanovení chemického složení materiálů na bázi Fe, Al a Cu pomocí spektrální analýzy na bázi optické emisní spektrometrie (OES )
 • Stanovení stupně znečištění provozních kapalin – počet a velikost částic dle příslušných norem
 • Mikroskopický rozbor - filtrování na ultrafiltru, kvalitní mikrofotografie

 

VYBAVENÍ:

 • Ruční ED-XRF spektrometr Delta Professional
 • Optický emisní spektrometr BAIRD- Foundrymate (USA) s dvěma optickými systémy s ohniskovou vzdáleností 0,75 m (vzduch) a 0,5 m (vakuum)
 • UV Helios
 • Zařízení pro měření znečištění provozních kapalin PAMAS SBSS - kalibrace dle NAS 1638 (po rekalibraci v ISO 4406), laminární box TELSAR AH-100
 • Fotomikroskop Arsenal LPT 2013-T

 

kontaktní osoby:

Ing. Martina Pazderová, Ph.D., vedoucí útvaru Koroze a povrchové úpravy, VZLÚ
tel: 225 115 136, e-mail: pazderova@vzlu.cz

Doc. Ing. Viktorie Weiss, Ph.D., vědecký pracovník, VZLÚ
tel: 225 115 208, e-mail: weiss@vzlu.cz