CFD výpočty

Vývoj vířivosti za vířičem

NABÍZÍME:

 • Analýzy CFD (Computational Fluid Dynamics)
 • Komplexní řešení 2D a 3D úloh proudění
 • Externí a interní aerodynamika
 • Stacionární i nestacionární analýzy
 • Stlačitelné, nestlačitelné, podzvukové i nadzvukové proudění
 • Laminární a turbulentní proudění
 • Vícefázové proudění
 • Aerodynamické optimalizace

 

VYBAVENÍ:

Příprava geometrie:

 • CATIA, UG NX, Pro/E

Tvorba sítě:

 • ICEM CFD, (FLUENT, CFX, Patran)
 • Strukturované, nestrukturované, hybridní sítě
 • Vlastní speciální programy pro tvorbu sítí

Řešiče:

 • Řešení kompletních NS rovnic pomocí programů: EDGE, FLUENT, CFX, STAR-CCM
 • Vlastní řešiče proudění (Eulerovy rovnice, Navierovy-Stokesovy rovnice)

Výpočetní klastry:

 • 292 CPU jader, 576 GB RAM, Myrinet/Ethernet

Grafické stanice pro přípravu modelů

 • 3,2 GHz, 16GB RAM a 1GB GPU 

 

ZÁKAZNÍCI

 • Organizace vyvíjející dopravní prostředky - automobily, autobusy, kolejová vozidla, letadla
 • Výrobci lopatkových strojů a energetických zařízení
 • Výrobci ventilační a klimatizační techniky
 • Výrobci strojů a zařízení, ve kterých dochází k proudění plynů (motory, moderní textilní stroje atd.)
 • Strojírenské firmy, která si potřebuje výpočtem ověřit aerodynamické vlastnosti výrobků nebo jejich částí podléhajících v provozu aerodynamickým vlivům 

 

KONTAKT

Ing. Petr Vrchota, Ph.D.
vedoucí útvaru Aerodynamika, VZLÚ
Tel: +420 225 115 260
e-mail: vrchota@vzlu.cz