CFD výpočty a simulace

Vývoj vířivosti za vířičem

NABÍDKA CFD SLUŽEB A VÝVOJE KÓDŮ:

 • Analýzy CFD (Computational Fluid Dynamics)
 • Komplexní řešení 2D a 3D úloh proudění
 • Externí a interní aerodynamika,
 • Stacionární i nestacionární analýzy
 • Nestlačitelné, stlačitelné, proudění
 • Laminární a turbulentní proudění
 • Vícefázové proudění
 • Aerodynamické optimalizace
 • Vývoj nástrojů pro modelování přechodu v mezní vrstvě
 • Pokročilé numerické modelování a simulace stlačitelného vazkého proudění
 • Vývoj nástrojů a postupů pro coupling CFD-CSM optimalizační analýzy
 • Vývoj software pro řešení úloh aeroservoelasticity


VYBAVENÍ:

Příprava geometrie:

 • CATIA, UG NX

Tvorba sítě:

 • Pointwise, ANSA, ICEM CFD
 • Vlastní speciální programy pro tvorbu sítí
 • Strukturované, nestrukturované, hybridní sítě

Řešiče:

 • Řešení kompletních NS rovnic pomocí programů: STAR-CCM, OpenFOAM
 • Vlastní řešiče proudění (Eulerovy rovnice, Navierovy-Stokesovy rovnice)

Výpočetní klastry:

 • 640 CPU jader, 576 GB RAM, Myrinet/Ethernet


ŘEŠENÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY:

 • CLKV - Centrum leteckého a kosmické výzkumu (2005-2011, MŠMT- Centra)
 • CESAR – “Cost Effective Small AiRcraft“, (2006-2010, 6. rámcový program EU, projekt č. 30888)
 • CARD - Contribution to Analysis of Rotor Hub Drug reduction (2009-2011, JU Clean Sky)
 • GREEN-WAKE – “Demonstration of LIDAR Based Wake Vortex Detection System Incorporating an Atmospheric Hazard Map“, (2008-2011, 7. rámcový program EU, projekt č. 213254)
 • MISTRAL – “Malý vojenský dopravní letoun“, (2011-2015, MPO-TIP, projekt č. FR-TI3/333)
 • ESPOSA -  „Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft“,   WP6.2 – Reliable design methodology for aerodynamic engine/airframe integration, (2011-2015, EK – 7. rámcový program EU, projekt č. 284859)
 • AFLONEXT – “2nd Generation Active Wing – Active Flow- Loads & Noise control on next generation wing“, (2013-2018, 7. rámcový program EU, č. projektu 604013)
 • INAFLOWT – “INnovative Actuation Concepts for Engine/Pylon/Wing Separation FLOw Control (Design, Build and Wind Tunnel Test)“, (2017-2020, JU Clean Sky2, č. projektu 754307)
 • AStRA – “Pokročilá kompozitní konstrukce pro budoucí regionální letouny”, (2018-2020,  MŠMT - Program Inter-Excellence, projekt č. LTARF18040)
 • UHURA - ”Unsteady High-Lift Aerodynamics – Unsteady RANS Validation”, (2018-2021, EK, H2020 of the EU, projekt č. 769088)
 • IAEROM - “Aeromechanika pro dopravní prostředky 21. století“, dílčí cíl 3 (2018-2022, institucionální podpora MPO pro DKRVO )


KONTAKTNÍ OSOBA:

Ing. Petr Vrchota, Ph.D., vedoucí útvaru Aerodynamika, VZLÚ
tel: 225 115 260,  e-mail: vrchota@vzlu.cz

 

REFERENCE:

 • Tomáš Čenský, Erik Ritschl, Petr Vrchota: CFD INVESTIGATION OF FLOW FIELD BEHIND THE WING TIP WITH THE WINGLET. XX Congresso NAzionale AIDAA, Milano, Italy; 06/2009