CESAR Workshop “Aerodynamic Design of Small Commercial Aircraft“

Ve dnech 18. a 19. března proběhl v Kongresovém centru Praha training workshop mezinárodního projektu CESAR (Cost-Effective Small AiRcraft). Projekt CESAR se zabývá výzkumem a vývojem technologií pro menší regionální letouny pro 5 až 15 osob, v kategorii tzv. všeobecného letectví.

Training workshop byl zaměřen na využití různých typů komerčních a inhouse CFD softwarů pro výpočty proudění a optimalizace. Mezinárodního workshopu se zúčastnilo 56 delegátů z různých zemí Evropy. Kromě členů konsorica projektu CESAR byly na tento workshop pozvány i externí organizace, které mají zájem o využití výsledků a know-how vzešlého z integrovaného projektu CESAR.

Prezentace z workshopu - viz. soubory ke stažení.

Nejnovější aktuality: