CESAR Training Workshop: Smart Structural Health Monitoring

Dr. Hansen (MERL), dr. Scheerer (ARCS), a dr.Cokonaj (AERNNOVA) při měření na panelu umístěném v klimatické komoře

Ve dvacátém týdnu od 11. do 15. května 2009 se uskutečnila v laboratořích útvaru Pevnost konstrukcí akce nazvaná Experimentální týden. Během celého týdne partneři, zainteresovaní v projektu CESAR na úkolech 2.4, experimentálně ověřovali své sofistikované systémy pro sledování stavu letadlových konstrukcí v provozu, které se v rámci projektu CESAR vyvíjejí. Tyto „Smart Structural Health Monitoring“ systémy byly ověřovány na kompozitových panelech při simulovaných podmínkách atmosféry a současném únavovém zatěžování panelů v klimatické komoře VZLÚ.

Účasti odborníků, kteří se na vývoji nových systémů sledování konstrukcí podílejí, bylo využito k zajištění odborného semináře „CESAR Project Training Workshop“, jenž se konal 14. května 2009 v útvaru VZLÚ Pevnost konstrukcí. Seminář byl určen také studentům vyšších ročníků a studentům doktorandského studia českých technických univerzit. Seminář měl tři hlavní části. V první části byly účastníci stručně seznámeni s hlavními aktivitami VZLÚ a samotným evropským integrovaným projektem CESAR. V druhé části bylo předneseno šest příspěvků partnerů projektu CESAR. A třetí část semináře byla věnována prohlídce probíhajících experimentů s kompozitovými panely v klimatické komoře a odborné diskusi k experimentálnímu vybavení, jeho vlastnostem a výsledkům s ním dosahovaných. Na závěr bylo účastníkům semináře předvedeno zařízení (tzv. padostroj) pro způsobení poškození rázem s definovanou energií rázu, možností měření a vyhodnocení parametrů rázu a způsobeného rázového poškození.  

 

Přednášející Společnost Název příspěvku
Michael Scheerer

ARCS
www.arcs.ac.at

Online Damage Detection of Composite Structures by ARC Acoustic Emission on Demand Algorithm (ARCAEDA)
Jiří Běhal

VZLU
www.vzlu.cz

Acoustic Emission Method Evaluation in Structure Testing Application
Valerijan Čokonaj

AERNNOVA
www.aernnova.com

SHM Equipment and the Future Perspectives of AERNNOVA Structural Radar Technology
Antonio Calabrò

CIRA
www.cira.it

Structural Damages Identification by Vibration Parameters Acquired by Fibre Optic Sensors
Daniel Dębski

IoA, PZL
www.ilot.edu.pl

www.pzlmielec.pl

Functional Model of Autonomous Loads and Fatigue Recorder
Peter Hansen

MERL
www.merl-ltd.co.uk

Use of Fibre Bragg Gratings as SHM tool on Composite Structure