CESAR - integrovaný projekt 6.RP EU (2006-2010)

V roce 2006 iniciovala Asociace leteckých výrobců České republiky (ALV) přípravu rozsáhlého mezinárodního projektu, který byl zaměřen na potřeby leteckého průmyslu působícího v oblasti menších regionálních letounů. Zásadní roli sehrál prezident ALV - Ing. Milan Holl, CSc., který svým aktivním přístupem dokázal připravit podmínky pro tento projekt. Většinu koordinačních činností přípravné fáze zajišťovala Oborová kontaktní organizace pro letecký a kosmický výzkum ve VZLÚ (OKO LKV, projekt MŠMT OK449/470). Projektový návrh byl připraven mezinárodním týmem vedeným Ing. Karlem Paigerem z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s. (VZLÚ).

Návrh projektu s označením CESAR byl podán do 6. Rámcového programu EU (6.RP EU) a byl schválen Evropskou komisí k financování. Projekt byl plánován na tři a půl roku s rozpočtem téměř 34 milionů Euro a s dotací přes 18 milionů Euro. Projektu se účastnilo 39 organizací ze 14 evropských zemí. Z České republiky se do projektu CESAR zapojilo 11 organizací, přičemž jedna z nich, VZLÚ, tento projekt koordinovala.

Projekt byl orientován na oblast menších dopravních letounů pro 5 až 15 pasažérů, jednalo se o segment tzv. všeobecného letectví (General Aviation). Výzkumné a vývojové práce byly zaměřeny na vlastní proces vývoje letounu této kategorie s cílem snížit vývojové náklady o 20% a zkrátit čas potřebný k uvedení výrobku na trh, tzv. time-to-market, z průměrných 6 let na 4 roky.

Technická náplň projektu byla orientována na zdokonalení vývojových nástrojů v oblasti aerodynamiky a konstrukce letounu. Zároveň se projekt zabýval vybranými systémy letounu, které mají zásadní vliv na snižování provozních nákladů a zvýšení bezpečnosti přepravy cestujících. Jedná se zejména o výzkum a vývoj technologií pro moderní turbovrtulovou pohonnou jednotku, využití pokročilých elektrohydraulických a elektromechanických aktuátorů v mechanických systémech malých letounů, dále vývoj spolehlivého vzduchového systému kabiny letounu a zavedení moderní predikční diagnostiky podle stavu, která výrazně zefektivňuje proces údržby letounu.

CESAR je do jisté míry unikátní projekt. Bylo to vůbec poprvé v historii Rámcových programů, kdy bylo téma se zaměřením na menší letouny otevřeno k financování a kdy byl integrovaný projekt tohoto rozsahu veden organizací z “nové“ členské země EU.

Projekt CESAR byl ukončen v únoru 2010 a již v této chvíli je zřejmé, že nezústane osamocen a bude následován dalšími podobnými projekty. Závěrečný CESAR Publishable Activity Report, který byl předložen Evropské komisi po ukončení projektu, si můžete stáhnout ZDE.

Více informací na www.cesar-project.eu

 

V lednu roku 2008 přijala Evropská komise speciální agendu, která plně uznává všeobecné letectví (general aviation) jako důležitý průmyslový sektor, který výrazně přispívá k zaměstnanosti, odborným znalostem, technologickým inovacím a k ekonomickým příjmům EU včetně exportu.

Evropská komise navrhla integraci všeobecného a obchodního letectví (general and business aviation) do celkové dopravní politiky EU. To je velmi pozitivní zpráva pro Českou republiku, protože všeobecné letectví je segment, na který se český letecký průmysl tradičně orientuje.

 

Kontakt:

Ing. Karel Paiger
koordinátor projektu
e-mail: paiger@vzlu.cz
tel: 225 115 332