Certifikované metodiky (N-met)

Únavová zkouška křídla Z-242

Certifikované metodiky (N-met)

Název

Anotace

Soubory ke stažení

Návrh zkušebních metod pro shodu odolnosti proti nárazu (2018)

Návrh zkušebních metod pro shodu požadavků letové způsobilosti týkající se rázové odolnosti přívodů vzduchu je uveden v této zprávě. Nárazy se vybírají podle zkušebních metod, které jsou k dispozici pro nízké a rychlé nárazy rychlosti. Přezkoumání požadavků na letovou způsobilost je předkládáno a jsou uvedeny příslušné požadavky. Testovací metody jsou uvedeny v databázích s odkazem na podrobné experimentální uspořádání.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000032 "Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí"  (2015-2019) s finanční podporou TAČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Metodika zpracování dat při měření turbíny v uspořádání 1,5 stupně (2017)

Postup zpracování výsledků měření turbínového stupně v konfiguraci 1,5 stupeň.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA04020129  "Výzkum proudění ve vícestupňovém uspořádání axiálních turbínových stupňů" (2014-2017) s finanční podporou TAČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Metodika pevnostní zkoušky křídla L 410NG - první stupeň (2017)

Specifikace sedmi případů pevnostních zkoušek křídla, tj. definice způsobu zavedení sil, jejich max. hodnot a způsobu měření relevatních dat. Statické pevnostní zkoušky byly provedeny ve zkušebních laboratořích útvaru Pevnost konstrukcí VZLÚ v rámci projektu MOSTA.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FR-TI2/557 "Projekt MOSTA - Modernizace malého dopravního letounu za účelem zvýšení efektivnosti a ekonomie jeho provozu" (2010-2016), poskytovatel MPO.

Podléhá obchodnímu tajemství.

Metodika únavové zkoušky příďového podvozku L 410NG (2017)

Metodika popisuje zkušební kus (příďový podvozek L 410 NG), konfiguraci zkoušky, použité zkušební a měřící zařízení včetně definice prohlídek zkušebního kusu. Cílem testu je prokázávání únavové životnosti podvozku na 30 000 vzletů a přistání.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FR-TI2/557 "Projekt MOSTA - Modernizace malého dopravního letounu za účelem zvýšení efektivnosti a ekonomie jeho provozu" (2010-2016), poskytovatel MPO.

Podléhá obchodnímu tajemství.

Metodika únavové zkoušky hlavního přistávacího zařízení L 410NG (2017)

V této zprávě je uvedena metodika únavové zkoušky hlavního přistávacího zařízení L 410 NG. Účelem zkoušky je prokázat požadovanou životnost hlavního podvozku na 30 000 vzletů a přistání. Test únavy je součástí projektu MOSTA.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FR-TI2/557 "Projekt MOSTA - Modernizace malého dopravního letounu za účelem zvýšení efektivnosti a ekonomie jeho provozu" (2010-2016), poskytovatel MPO.

Podléhá obchodnímu tajemství.

Metodika numerické simulace šíření vln v duralovém zkušebním tělese (2017)

Tato práce představuje metodiku pro modelování šíření vln v duralovém tělese pomocí metody konečných prvků v programu ABAQUS.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

příručka

Metodika únavové zkoušky křídla a části trupu letadel L 410 NG (2017)

Tento dokument popisuje únavovou zkoušku křídla a centrální části trupu letadla L 410 NG. Únavový test byl proveden ve zkušební laboratoři na Útvaru pevnosti konstrukcí VZLU v rámci projektu MOSTA.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FR-TI2/557 "Projekt MOSTA - Modernizace malého dopravního letounu za účelem zvýšení efektivnosti a ekonomie jeho provozu" (2010-2016), poskytovatel MPO.

Podléhá obchodnímu tajemství.

Metodika analýzy vibračních odezev mechanických soustav s dynamickou nestabilitou (2017)

Při experimentálním výzkumu dynamicky nestabilních soustav má zásadní význam experimentální ověření hranice nestability. Sérií metodicky důsledně vedených experimentů mohou být získána data umožňující pomocí extrapolace stanovit reálné hranice nestability dané soustavy, aniž by došlo k vyvolání nestabilního kmitání hrozícího zničením testovaného technického díla. Přesné měření vibrací hraje při těchto experimentech stěžejní roli. Kombinovaná identifikace tlumení módů linearizované soustavy, které mají tendenci k nestabilitě představuje základ metodiky.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

příručka

Metodický postup výpočtu vířivého flatru přim použití MKP modelu letecké konstrukce typu full-span (2017)

Metodický postup výpočtu vířivého flatru s použitím nosníkového MKP modelu typu full-span umožňuje provedení výpočtu na uvedeném typu modelu. Postup je shrnut jak pro řešení standardní, tak i pro řešení s využitím optimalizace. Metodický postup je dokumentován na aplikačním příkladu zjednodušeného modelu dvoumotorového turbovrtulového letounu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství.

Metodický postup tvorby dynamického MKP modelu letecké konstrukce typu full-span (2017)

Popis modelovacích schémat pro modelování kormidel a plošek, kdy jsou modelovány zároveň symetrické a antisymetrické módy otáčení. Popis jednotlivých variant podle typu řídících ploch a podle konfigurace plošek. Dále popis modelovacích schémat pro modelování uložení motorů se čtyřmi stupni volnosti, kdy motory kmitají ve vertikálním a bočném směru jak symstricky, tak i antisymetricky.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství.

Metodika aplikace numerických metod pro NDT (2015)

Metodika aplikace numerických metod pro simulace nedestruktivního zkoušení.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství.