Centrum kompetence drážních vozidel

Výpočet proudění vzduchu v prostoru pro cestující

název projektu:

Centrum kompetence drážních vozidel


popis projektu:

Centrum kompetence drážních vozidel je projekt koordinace a prohloubení existující spolupráce výrobních podniků a organizací zabývajících se výzkumem. Centrum je zaměřeno na aplikovaný výzkum a vývoj. Výsledky činnosti Centra budou průběžně implementovány do konečných produktů a v horizontu 4 až 6 let od zahájení řešení projektu povedou k významnému posilování konkurenceschopnosti České republiky v dopravním strojírenství.


Účastníci projektu:

Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta strojní (příjemce), CZ LOKO, a.s., České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní, DAKO-CZ, a.s., EUROSIGNAL, a.s., MSV elektronika s.r.o., ŠKODA ELECTRIC a.s., ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Univerzita Pardubice / Dopravní fakulta Jana Pernera, VÚKV a.s., Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Wikov MGI a.s., HEAVY MACHINERY SERVICES a.s.


identifikační kód:

TE01020038


doba řešení

1.9.2012 - 31.12.2019


řešitel projektu za vzlú

Doc. Zdeněk Pátek, Aerodynamika, VZLÚ