Časopis Transfer - Ročník 2019

Transfer 2019

OBSAH SBORNÍKU 2019


Odstranění námrazy z kompozitních vrtulových listů integrovanými topnými tělesy
Ing. Vilém Pompe, Ph.D. - Woodcomp Propellers s.r.o., Ing. Vladimír Andrýsek - Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Praha

Zkoušky akustické únavy kompozitních konstrukčních dílů s výpočtovou podporou v programu ABAQUS
Ing. Jiří Běhal, CSc., - Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Praha
 

Vývoj a zkoušky kompozitního vzduchovodu
Ing. Jan Václavík - AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
 

Rozdíly v přístupech při kvalifikaci materiálů a konstrukcí v letectví a kosmonautice
Ing. Bohuslav Cabrnoch, Ph.D. - Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Praha
 

Development of composite fairings for high-speed helicopter RACER
Ing. Bohuslav Cabrnoch, Ph.D. - Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Praha
 

Mechanické spoje kompozitů s termoplastovou matricí
Ing. Josef Křena (Latecoere Czech Republic, Praha), Dr. Ing. Roman Růžek (VZLÚ Praha), Ing. Pavel Zděnek (VZLÚ Praha)
 

Konstrukčně pevnostní uspořádání trupu UL-39 Albi II
Ing. Karel Barák, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav letadlové techniky, Praha
 

Nové metody nedestruktivní kontroly sendvičových struktur ve VZLÚ
Ing. Petr Bělský, Ing. Martin Kadlec, Ph.D. - Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Praha