Časopis Transfer - Ročník 2008

Transfer 2008

OBSAH

Časopis Transfer 7/2008 - ke stažení zde

 • Výzkum koroze a elektrochemické koroze mechanických spojů
  v konstrukčních kombinacích kov-kompozit

  J. Jironč
 • Výzkum statické a únavové únosnosti mechanických a lepenomechanických
  spojů v kombinacích kompozitních a kovových konstrukcí

  J. Jironč, R. Doubrava
 • Aplikace kompozitních materiálů v konstrukci malého dopravního
  letadla

  P. Průcha
 • Recyklace kompozitních materiálů s uhlíkovou výztuží, získané
  recykláty a jejich aplikace

  M. Valeš, K. Cihelník, B. Štekner
 • Zkoušky pro simulaci tváření termoplastového kompozitu
  J. Křena, R. Růžek
 • Využití technologie RTM při výrobě kompozitního podvozkového
  nosníku malého dopravního letadla

  F. Martaus
 • Aplikace pokročilých kompozitních materiálů v letectví
  R. Pavlica, M. Cervinková
 • Zkoušky kompozitních konstrukcí s velkými deformacemi
  za zvýšené teploty
  J. Juračka, I. Jebáček
 • Nanokompozity s uhlíkovými nanočásticemi
  J. Podzimek
 • Aplikace principů smart structures v konstrukci leteckého
  kompozitního dílu

  J. Klesa, K. Barák
 • Použití kompozitů v ultralehkých letadlech od roku 1990 do roku 2007
  V. Chvála

............................................................................................................

Časopis Transfer 8/2008 - ke stažení zde

 • Technické řešení pohonu vrtulí modelu FOREMADE
  J. Červinka
 • Aplikace Navier-Stokesových rovnic pro 3D vazké stlačitelné
  laminární a turbulentní proudění v osově symetrických problémech

  J. Pelant, M. Kyncl
 • Interakce v regulačních ventilech parních turbin
  L. Tajč, L. Bednář
 • Vliv manipulátoru na charakteristiky letounu
  N. Žižkovský
 • Experimentální model automobilu pro měření se simulovanou
  blízkostí země

  Š. Zdobinský
 • Studium půdorysných tvarů křídla
  P. Vrchota, K. Jandová
 • Řešení inverzní úlohy obtékání leteckého profilu pomocí
  kontraktivního operátoru pro vazké proudění

  J. Šimák, J. Pelant
 • Metoda semiGLS pro stabilizaci MKP v analýze nestlačitelného
  proudění

  J. Šístek, P. Burda, J. Novotný
 • Výpočet aerodynamických charakteristik vrtule pomocí CFD
  P. Klínek
 • Numerický výpočet přízemního efektu působícího na letoun
  typu samokřídlo

  A. Drábek, Z. Hrnčíř
 • Inženýrská metoda výpočtu 2D TMV
  K. Filakovský
 • Numerické řešení 3D stacionárního obtékání křídla
  P. Furmánek, J. Fürst, M. Kladrubský, K. Ko