Časopis Transfer - Ročník 2007

Transfer 2007

Obsah

Časopis Transfer 3/2007 - ke stažení zde

 • Návrh a technologické zkoušky celokompozitního nosníku podvozku malého dopravního letounu vyráběného metodou RTM
  V. Pompe, F. Martaus, M. Hraška
 • Experimenty pyrolýzního rozkladu při recyklaci kompozitních materiálů s termosetickou matricí
  M. Valeš, B. Štekner
 • Realizace zkoušky kompozitní konstrukce za zvýšené teploty
  J. Juračka
 • Technologie výroby leteckých dílů z kompozitu na bázi
  uhlíkového vlákna a termoplastické matrice

  J. Křena
 • Numerické simulace porušení kompozitů a jejich experimentální
  ověření

  V. Laš, R. Zemčík, T. Kroupa
 • Typy poruch tenkostěnných kompozitních konstrukcí v návaznosti na experimentální zkoušky
  M. Kábrt
 • Porovnání vlivu kompenzace při tenzometrickém měření
  kompozitních materiálů

  R. Doubrava
 • Zkoušky nových konstrukčních prvků řízení malých sportovních
  letounů

  J. Stehlík, T. Marczi, K. Blahouš, R. Poul

............................................................................................................
 

Časopis Transfer 4/2007 - ke stažení zde

 • Analýza frekvenčního spektra turbulentního proudu pomocí vláken
  v proudu

  J. Drbohlav, D. Zachoval
 • Aplikace Navier-Stokesových rovnic pro 2D a 3D vazké turbulentní
  proudění na pohyblivých sítích s (k,ω) modelem turbulence

  J. Pelant, M. Kyncl
 • Návrh listu vrtule větrného motoru
  K. Filakovský
 • Výpočet proudění v přímé lopatkové mříži SE 1050 — vliv konečného
  počtu lopatek

  P. Straka
 • Měření tlumicích derivací letounu
  M. Prokš, M. Bittner, V. Mráz
 • Nix3D_I numerický řešič pro vnější, nevazké, stlačitelné proudění
  T. Kopáček, P. Vrchota, Z. Hrnčíř
 • Hybridní aerodynamická optimalizace profilu multikriteriálním
  mikrogenetickým algoritmem

  A. Szöllös, M. Zabloudil, J. Hájek
 • Modelování proudění v regulačních ventilech parních turbin
  L. Bednář, L. Tajč
 • Generování hyperbolických sítí kolem profilů
  M. Lahuta
 • Vliv sklonu wingletů křídla na indukovaný odpor
  P. Berák
 • Numerické řešení některých problémů vnitřní a vnější aerodynamiky
  P. Furmánek, J. Dobeš, J. Fořt, J. Fürst, M. Kladrubský, K. Kozel

............................................................................................................
 

Časopis Transfer 5/2007 - ke stažení zde

 • Aplikace technologie RTM při vývoji kompozitního vrtulového listu
  F. Martaus
 • Modelování infuzních technologických procesů metodou konečných
  prvků

  F. Martaus
 • Problematika konstrukčního řešení kořenové části kompozitního
  vrtulového listu

  V. Pompe
 • Návrh a optimalizace skladby kompozitové lopatky
  M. Hraška, V. Pompe
 • Zkoušení kompozitních vrtulí a rotorů
  V. Andrýsek, V. Pompe
 • Měření základních charakteristik epoxidové matrice
  V. Pompe, M. Hraška
 • Nanotechnologie a nanomateriály
  J. Podzimek
 • Nanokompozity
  J. Podzimek
 • Nanokompozity s uhlíkovými nanotubami
  J. Podzimek, V. Pompe
 • Vrtule pro repliku letounu Avia B.H.5
  J. Rosa

............................................................................................................
 

Časopis Trasnfer 6/2007 - ke stažení zde

 • Využití fotogrammetrického korelačního systému pro měření
  materiálových vlastností kompozitů

  V. Kafka, S. Tománek
 • Výpočet reverze řídicích ploch letounu EV-55
  J. Čečrdle
 • Funkce frekvenční odezvy nelineárních soustav z modálních
  parametrů – návrh experimentálně početní metody

  O. Černý, V. Hlavatý
 • Aeroelastické simulace s využitím CFD metody s pohyblivou mřížkou
  V. Losík
 • Detekce vnitřních poruch (delaminace) ultrazvukovou metodou (UT)
  v konstrukcích vyrobených z kompozitových materiálů

  V. Horák, V. Makarov
 • Metodika optimalizace zatěžovacích sekvencí s ohledem na zkrácení
  doby zkoušek

  R. Růžek
 • Systém se zatěžovacími bloky pro pevnostní zkoušky
  J. Vrhel, J. Lacina
 • Metodika modelování spojů pro statické a únavové výpočty
  pomocí MKP

  R. Doubrava
 • Modernizace plátěných závěsů pro pevnostní zkoušky
  V. Snop
 • Vliv anizotropie kompozitů na jejich vzpěrnou pevnost
  J. Raška
 • Využití software TWR na divizi Pevnost letadel
  M. Oberthor, B. Mezihorák
 • Organizace společných experimentálních úloh v mezinárodních
  projektech výzkumu a vývoje

  J. Běhal, ml., J. Vrhel
 • Rozpoznávání emisních signálů metodou AE při únavovém
  poškozování vzorků nýtových spojů

  J. Skala