Analýzy spolehlivosti a bezpečnostní studie pro sektor energetiky

shutterstock-1015090825-medium-20190108171308

analýzy spolehlivosti a bezpečnosti:

 • Analýzy spolehlivosti energetických zařízení (konstrukční, systémové, procesní)
 • Vyhodnocení bezpečnosti a plnění certifikačních požadavků nových či modernizovaných systémů nebo součástí
 • Posouzení nebezpečí během montáže, obsluhy a údržby energetických zařízení, návrh bezpečnostních opatření
 • Návrh metodiky nákladů po dobu životnosti výrobku- LCC
 • Analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch – FMEA/FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis),
 • Analýza stromu poruchových stavů – FTA, souhrn důsledků způsobů poruch – FMES, analýza funkčních rizik – FHA, analýza RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety), výpočty MTBF, MTTR, RPN, P, λ, R
 • Analýzy bezpečnosti elektráren a dalších energetických zařízení z hlediska možného teroristického útoku ze vzduchu
 • Analýzy bezpečnosti elektráren a dalších energetických zařízení z hlediska šíření požáru


Řešené Výzkumné projekty:

 • SCENT – “Operativní odhad šíření nebezpečných plynů v okolí havárie/teroristického útoku“ (2012-2015, MV - Bezpečnostní výzkum projekt č. VG20122015098)
 • MOVEZ -  “Moderní ventilátory pro energetická a ekologická zařízení“ (2014-2017, TAČR-ALFA4, projekt č. TA04020228)
 • SOKOKI – “Simulace šíření ohně a kouře v objektu kritické infrastruktury v důsledku havárie nebo úmyslného útoku letounem“ (2017-2020, MV - Bezpečnostní výzkum, č. projektu VI20172020092)


kontaktní osoby:

Ing. Jan Kubata, vedoucí útvaru Motory, VZLÚ
tel: +420 225 115 232, mobil: +420 721 144 263, e-mail: kubata@vzlu.cz

Ing. Petr Vrchota, Ph.D., vedoucí útvaru Aerodynamika, VZLÚ
tel: +420 225 115 260, e-mail: vrchota@vzlu.cz