Analýzy materiálů a životnosti konstrukcí používaných v elektrárnách a dalších energetických zařízeních

Zkouška únavové pevnosti jednostřižného spoje se třemi svorníky

R&D analýzy materiálů a konstrukční životnosti:

  • Výzkum termomechanických vlastností materiálů a konstrukcí lopatkových strojů, včetně působení vysokých teplot
  • Vývoj predikčních nástrojů a experimentálních metodik pro určení termomechanického zatížení a únavy konstrukcí
  • Výzkum vlivu různých typu mechanických a fyzikálních poškození na funkci lopatkových strojů
  • Termomechanická únava na základě stabilního napěťově-deformačního stavu
  • Výpočet nízko a vysokocyklové únavy rotujících částí, víceosá únava, posouzení skutečných spekter zatížení
  • Výpočet creepu a výpočty creepové životnosti v kombinaci s nízkocyklovou únavou
  • Kalkulace tepelně mechanické pevnosti na bázi stabilizovaného napětí deformace
  • Návrh metod monitorování stavu a prediktivní údržby vysoce namáhaných konstrukcí energetických zařízení -  zejména rotačních strojů
  • SHM (Structural Health Monitoring) a  NDT (Non Destructive Testing) vysoce exponovaných konstrukcí v energetice
  • Využití optimalizovaných numerických modelů pro prodlužování životnosti lopatkových strojů (multi-fyzikální analýzy)


kontaktní osoba:

Dr. Ing. Roman Růžek, vedoucí skupiny Materiály, Technologie a NDT, VZLÚ
tel: +420 225 115 153, e-mail: ruzek@vzlu.cz