Analýzy korozních rizik

Výbrus Zn-PTFE

Sledování a analýza koroze:

  • Elektrochemická měření vlastností materiálů, např. polarizační křivky, coulometrie, pitting testy
  • Elektrochemické metody: galvanická měření, měření impedance, měření polarizačního odporu => stanovení korozní rychlosti, definování odolnosti materiálu v daném prostředí atd.
  • Machu test: zrychlený korozní test v ultrazvukové vaně
  • Komplexní korozní analýzy, zahrnující: simulace korozního poškození, definování možných rizikových míst, posouzení rizik koroze, optimalizace konstrukčních řešení dílů, ověřování účinnosti korozních inhibitorů (např. ČSN EN 480-14)
  • Návrh řešení k minimalizaci rizik vzniku korozních produktů

 

ELEKTROCHEMICKÁ MĚŘENÍ:

Laboratoře VZLÚ jsou vybaveny pro provádění elektrochemických měření a stanovení korozních vlastností materiálů. Přístroj Voltalab PGZ 100 umožňuje měření vlastností materiálů, tj. polarizační křivky, coulometrie, pitting testy, polarizační odpor, atd. Díky speciální měřící cele pro měření v tenké vrstvě elektrolytu je možné provádět simulaci a měření korozního chování v prostředí blízkém atmosférické korozi. Z naměřených Tafelových křivek je možné stanovovat účinnost inhibitorů koroze a sledovat tak vliv koncentrace inhibitoru na snížení korozní rychlosti.

 

kontaktní osoba:

Ing. Martina Pazderová, Ph.D., vedoucí útvaru Koroze a povrchové úpravy, VZLÚ
tel: 225 115 136, e-mail: pazderova@vzlu.cz