AJT

AJT

Předmětem projektu je ukončený vývoj pokročilého křídla letounu AJT. Náběžná hrana křídla určuje aerodynamické vlastnosti křídla letounu v různých fázích letu, včetně vzletu a přistání. Rozhodující vlastností pokročilého křídla je schopnost poskytovat vztlak při minimálním odporu ve všech fázích letu s výjimkou přistání, kdy se požaduje maximální vztlak i za cenu zvýšeného odporu způsobeného vztlakovou mechanizací a vytaženým podvozkem. Nedostatek vztlaku  za nízkých rychlostí může vést k jejich nevhodně vyšším hodnotám, za vysokých rychlostí letu může mít za následek problémy při vybíraní střemhlavého letu s možností katastrofální kolize s terénem a zničení letounu. Křídlo musí být dostatečně pevné, tuhé a stabilní při jeho namáhání aerodynamickými a ostatními silami za letu nebo při pohybu na letišti. Křídlo musí být co nejlehčí, aby letoun měl co nejmenší spotřebu, měl velký dolet a unesl velký náklad.

Účastníci projektu:

  • AERO Vodochody, a.s.
  • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Identifikační kód

FR-TI4/603

Zahájení řešení

1.2.2012

Ukončení řešení

31.12.2015

Řešitelský útvar VZLÚ:

Doc. Zdeněk Pátek

Aerodynamika, VZLÚ