Aeroelestický průkaz FM 250 Vampire II

Uspořádání pozemní vibrační zkoušky v laboratoři

V březnu 2011 realizoval VZLÚ průkaz odolnosti proti flatru ultra-lehkého letounu FM 250 „Vampire II“ podle předpisu LTF-UL-2003, sekce 629, německého národního úřadu pro bezpečnost v letectví. V rámci průkazu byla provedena kompletní pozemní rezonanční zkouška (GVT) a výpočet flatru.

Účelem pozemní rezonanční zkoušky je podrobně zjistit vlastní frekvence a tvary kmitání draku letadla, které jsou základními vstupními údaji pro výpočet flatru. Výpočet flatru pak řeší dynamickou stabilitu letounu při vzájemném působení nestacionárních aerodynamických, elastických a setrvačných sil. Modální zkouška byla provedena pomocí experimentální aparatury PRODERA 2008, pro výpočet flatru byl použit program ZAERO v8.4.

Práce byly provedeny pro firmu Flying Machines s.r.o.