Aeroelasticita leteckých konstrukcí

Výzkumný demonstrátor křídla velkého dopravního letounu

VÝZKUMNÉ AKTIVITY A SLUŽBY:

Aeroelastické výpočty a experimenty

 • Výpočty přerozdělení zatížení, divergence, reverze řídících ploch, flatru ploch, flatru kormidel a plošek, vířivého  flatru, aeroelastické odezvy konstrukce na poryv a turbulenci
 • Kritické rychlosti vzniku aeroelastických jevů
 • Modální výpočty, normální a komplexní módy (tvary kmitů, vlastní frekvence, zobecněná hmota, poměrný útlum)
 • Výpočty vířivého flatru, vč. optimalizace
 • Výpočty rotorové dynamiky (komplexní módy, kritické otáčky, Campbellův diagram)
 • Ladění dynamických výpočtových modelů na výsledky modálních experimentů
 • Aeroelastické optimalizace
 • Aeroelastická analýza se zahrnutím dynamických účinků systémů řízení (autopilot), servosystémů a systémů aktivního řízení či tlumení vibrací (servoaeroelasticita)
 • Vyhodnocení odezvy konstrukce při letových měřeních nebo pojíždění
 • Vývoj SW pro aeroelastické výpočty, zejména pro výpočet vířivého flatru
 • Měření aeroelastických jevů na dynamicky podobných modelech (přerozdělení zatížení, účinnost řídících ploch, flatr, aeroelastická odezva)
 • Návrh, konstrukce a výroba dynamicky podobných modelů leteckých i neleteckých konstrukcí
 • Pokročilé experimentální modely pro výzkum vířivého flatru v aerodynamických tunelech
 • Aeroelastická certifikace leteckých konstrukcí podle předpisů FAR/CS 23, FAR/CS 25 a předpisů pro kategorie všeobecného letectví
 • Výpočty nestacionární aerodynamiky, CFD-CSM analýzy

 

VYBAVENÍ:

 • SW NASTRAN, PATRAN, ABAQUS, MATLAB, SAF, ZAERO
 • Vlastní SW nástroje
 • Optometrický systém PONTOS pro 3D dynamické měření deformací

 

ŘEŠENÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY:

 • 3AS – “Active Aeroelastic Aircraft Structures“, (EK, 2002 – 2005, 5. RP EU, projekt č. 30888)
 • Research on Strength with Special Regard to Aircraft Structures“, (MŠMT, 2004 – 2010, Výzkumné záměry)
 • CESAR – “Cost Effective Small Aircraft“, (2005 – 2009, EC, 6. RP EU, projekt č. 30888)
 • SADE – “Smart High Lift Devices for Next Generation Wing“, (2008 – 2011, EK, 6. RP EU, projekt č. 213442)
 • W-WING – “Vývoj aeroelastického demonstrátoru pro výzkum vířivého flatru“, (2011 – 2015, MPO - institucionální projekt)
 • ESPOSA – “ Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft“, WP2.3 Whirl Flutter (2011-2015, EK – 7. rámcový program EU, projekt č. 284859)
 • IAEROM - Aeromechanika pro dopravní prostředky 21. století, dílčí cíl 3 (2018-2022, institucionální podpora MPO pro DKRVO )

 

KONTAKTNÍ OSOBA:

Ing. Jiří Čečrdle, Ph.D., vedoucí vědecký pracovník, VZLÚ
tel: 225 115 123, e-mail: cecrdle@vzlu.cz


REFERENCE:

 • Čečrdle, J.: Aeroelastic Stability of Turboprop Aircraft: Whirl Flutter, In: Flight Physics – Models, Techniques and Technologies, Ed.: Konstantin Volkov, InTech Publications, Rijeka, Croatia, 1st ed. 2018, ISBN 978-953-51-3807-5, e-ISBN 978-953-51-3808-2, pp.139-158
 • Čečrdle, J. - Vích, O. - Malínek, P. : Wind Tunnel Test of a Whirl Flutter Aeroelastic Demonstrator , Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, on-line first, 2017, ISSN 0954-4100
 • Čečrdle, J.: Whirl Flutter of Turboprop Aircraft Structures, Elsevier Science, Oxford, UK, 1st ed. 2015, ISBN 978-1-782421-85-6, e-ISBN 978-1-782421-86-3
 • Čečrdle, J.: Updating of Finite Element Model of Aircraft Structure According Results of Ground Vibration Test, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, Vol. 230, Issue 7, pp.1348-1356, 2015, ISSN 0954-4100
 • Čečrdle, J. - Hlavatý, V.: Aeroelastic Analysis of Light Sport Aircraft Using Ground Vibration Test Data, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, Vol. 229, Issue 12, pp.2282-2296, 2015, ISSN 0954-4100
 • Čečrdle, J. - Maleček, J.: Mechanical Concept of W-WING Whirl Flutter Aeroelastic Demonstrator, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, Vol. 229, Issue 8, pp.1485-1494, 2015, ISSN 0954-4100
 • Maleček, J. - Čečrdle, J. - Hlavatý, V. - Malínek, P.: Mechanical Concepts for Simulation of Nonlinearities on Aeroelastic Demonstrator, Journal of Aircraft, Vol. 50, Issue 2, pp.651-658, 2013, ISSN 0021-8669
 • Čečrdle, J.: Assessment of Aileron Tab Installation on Light Sport Aircraft Flutter Characteristics, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, Vol. 227, Issue 6, pp.1000-1008, 2013, ISSN 0954-4100
 • Čečrdle, J.: Analysis of Twin Turboprop Aircraft Whirl-Flutter Stability Boundaries, Journal of Aircraft, Vol. 49, Issue 6, pp.1718-1725, 2012, ISSN 0021-8669
 • Čečrdle, J. - Maleček, J. - Černý, O.: Aeroelastic Analysis of Twin Turboprop Aircraft, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, Vol. 225, Issue 5, pp.585-594, 2011, ISSN 0954-4100
 • Ricci, S. - Scotti, A. - Čečrdle, J. - Maleček, J.: Active Control of Three-Surface Aeroelastic Model, Journal of Aircraft, Vol. 45, Issue 3, pp.1002-1013, 2008, ISSN 0021-8669
 • Vrchota P. - Prachař A.: „Using wing model deformation for improvement of CFD results of ESWIRP project“, CEAS Aeronautical Journal, February 2018, Vol. 9, No. 2, pp. 361-372, DOI: 10.1007/s13272-018-0286-3
 • Prachař A. - Hospodář P. - Vrchota P.: “Gust Alleviation of Aeroelastic Aircraft Using CFD Simulation“, Transportation Research Procedia, January 2018, Vol. 29, pp. 366-375, DOI: 10.1016/j.trpro.2018.02.033
 • Vrchota P. - Prachař A. - Šmíd M.: „Improvement of Computational Results of NASA Airliner Model by Wing Modal Analysis“, Journal of Aircraft, February 2017, Vol. 54, No. 4, DOI: 10.2514/1.C033952
 • Prachař A. - Hospodář P. - Vrchota P.: GUST ALLEVIATION OF NASA COMMON RESEARCH MODEL USING CFD. Engineering Mechanics 2017, Svratka, Czech Republic; 05/2017
 • Vrchota P. - Prachař A.: Using wing modal deformation for improvement of CFD results of ESWIRP project. 5th CEAS Air and Space Conference, Delft, Netherlands; 09/2015
 • Vrchota P. - Prachař A.: Improvement of CFD results of NASA CRM by on-line mesh deformation using modal analysis of a wing. 33rd AIAA Applied Aerodynamics Conference, Dallas, Texas, USA; 06/2015, DOI:10.2514/6.2015-3153
 • Vrchota P. - Prachař A.: Improvement of CFD aerodynamic characteristics using modal deformation. 55th Israel Annual Conference on Aerospace Sciences, Tel Aviv & Haifa, Israel; 02/2015