Aerodynamické práce pro železniční dopravu

Měření v aerodynamickém tunelu nízkých rychlostí

AERODYNAMIKA PRO ŽELEZNIČNÍ DOPRAVU:

 • vývoj interaktivní větrné mapy pro TEN-T (transevropskou dopravní síť  -Trans-European Transport Networks) a  pro VRT (vysokorychlostní železniční trať)
 • využití aktivního řízení proudu (AFC) ve formě soustav vyfukování, které zvyšují odolnost kolejových vozidel na boční vítr
 • numerické modelování aktivního ovlivnění proudění AFC v oblasti vnitřního proudění dopravních prostředků
 • vývoj a využití software pro návrhy vzduchových clon a polí
 • vývoj trysek a polí trysek pro vzduchové clony s využitím v železniční dopravě
 • teoretické a experimentální zjišťování aerodynamických součinitelů pro charakteristické křivky bočního větru (CWC)
 • teoretické a experimentální zjišťování vlivu kolejových vozidel na okolí
 • numerické simulace HVAC


VYBAVENÍ:

 • software LokoMAT – simulace stačeného vzduchu v lokomotivě
 • software SCENT-I  - simulace proudění v lokalitách těsně přilehlých koridorům
 • in-house CFD software
 • nízkorychlostní aerodynamický tunel


ŘEŠENÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY:

 • Lokomotivní celky – (2013-2015, TAČR-ALFA, projekt č. TA03030465)
 • CKDV - Centra kompetence drážních vozidel (2012-2019, TAČR-Centra kompetence, projekt č. TE01020038)
 • IAEROM - “Aeromechanika pro dopravní prostředky 21. století“, dílčí cíle 2 a 5 (2018-2022, institucionální podpora MPO pro DKRVO ).


Kontaktní osoba:

Ing. Petr Vrchota, Ph.D., vedoucí útvaru Aerodynamika, VZLÚ
tel: 225 115 260, e-mail: vrchota@vzlu.cz