Aerodynamická měření vlakové jednotky FLIRT

Německá firma LogoMotive, která poskytuje inženýrské výpočetní služby, si objednala pro svého zákazníka, Švýcarskou firmu Stadler, aerodynamické měření vlakové jednotky FLIRT (Fast Light Innovative Regional Train – rychlý lehký inovační regionální vlak).

Model vlakové jednotky byl vyroben v měřítku 1:16 a byl testován v aerodynamickém tunelu 3m LSWT. Vlaková jednotka byla testována ve dvou aerodynamických úpravách a byly na ní měřeny aerodynamické síly při bočním větru. Tyto výsledky byly následně využity firmou LogoMotive. Ta zajišťuje podklady pro certifikaci vlakové jednotky FLIRT a jedním z bodů certifikace bylo, že nedojde k překlopení vlaku vlivem bočního větru v nepříznivé kombinaci s odstředivými silami v zatáčce. Takováto nehoda převrácení vlaku vlivem bočního větru se stala na území Německa již několikrát, a proto úřad Deutsche Bahn vždy vyžaduje při certifikaci aerodynamické charakteristiky při bočním větru.