95 let od založení VZLÚ

aktualita-web-20170602124121

V letošním roce je tomu devadesát pět let, kdy byl výnosem Ministerstva národní obrany založen „Vzduchoplavecký studijní ústav“, právní předchůdce dnešního Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s. Stalo se tak 1. května 1922.

V předválečných letech byl ústav zaměřen především na aerodynamiku a pevnostní výpočty. Byly zde zkoušeny letouny z továren Letov, Aero, Avia a Praga. Po válce byl ústav převeden do civilní správy a byly zde soustředěny konstrukční práce z mnoha leteckých továren. VZLÚ stál u zrodu mnoha českých úspěšných letounů, jako byl například první proudový letoun L-29 Delfín, větroň L-13 Blaník, sportovní letouny a helikoptéry.

Od poloviny 60. let se ústav podílel na vývoji nových letounů L 39 Albatros, malého dopravního letounu L-410 a sportovních letounů. Pro většinu letadel byly vyvinuty nové letecké motory, vystřelovací sedadlo, vrtule a další systémy v úzké spolupráci s výrobními podniky. Z elektronických oborů nelze nevzpomenout první čs. letecký trenažér, kontrolně diagnostický systém, a v neposlední řadě elektronický palubní systém PES. Pro veškerá vyvíjená letadla byla ve VZLÚ realizována tunelová měření, velká část aerodynamických výpočtů, veškerá únavová a pevnostní měření, jejichž cílem bylo zvyšování jejich životnosti. VZLÚ hrál rovněž významnou roli při zavádění licenčních výrob sovětských letounů Il-10, MiG-15 a Il-14. Ve VZLÚ se rovněž prováděla měření a zkoušky neleteckých výrobků, jako jsou pozemní dopravní prostředky, stavby a stavební konstrukce.

Po roce 1989 musel ústav překonávat hospodářské potíže spojené s útlumem českého leteckého průmyslu v důsledku rozpadu Sovětského svazu a následného kolapsu východních trhů. VZLÚ se aktivně zapojil do nových leteckých i jiných programů spočívajících zejména ve vývoji nového proudového a cvičného letounu L-159 ALCA. V civilní oblasti se ústav podílel na vývoji a zkouškách dopravního regionálního letounu L-610G a jednomotorového turbovrtulového letounu Ae-270.

SOUČASNOST - POSLÁNÍ A CÍLE

VZLÚ je národním centrem pro výzkum, vývoj a testování v letectví a kosmonautice. Hlavním posláním VZLÚ je rozvíjet základní, průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Výsledky a nové poznatky získané prostřednictvím výzkumu a vývoje jsou šířeny publikacemi, transferem znalostí nebo vzdělávacími aktivitami. VZLÚ podporuje průmysl poskytováním inženýringových a zkušebních služeb, které jsou nezbytné pro vývoj nových výrobků. VZLÚ kontinuálně rozvíjí svou rozsáhlou výzkumnou a zkušební infrastrukturu tak, aby mohl poskytovat VaV činnosti a služby na vysoké úrovni.

Hlavní multidisciplinární obory VZLÚ zahrnují: aerodynamiku, pevnost a životnost konstrukcí, materiálové a korozní inženýrství, turbomachinery, kompozitní materiály a technologie. Prostřednictvím svých tří dceřiných společností může skupina VZLÚ Group nabídnout akreditované environmentální a mechanické testování, prototypovou a malosériovou výrobu kompozitních dílů a vývoj satelitních zařízení.

Kapacity výzkumu a vývoje VZLÚ přispívají zejména k pokroku leteckého průmyslu, pozemní dopravy, obrany a bezpečnosti, energetiky a stavebnictví.

HLAVNÍ OBORY: Aerodynamika, Pevnost konstrukcí, Korozní inženýrství, Letecké motory, Letecké a průmyslové vrtule, Kosmické aplikace (Serenum a.s.), Prototypová a malosériová výroba (VZLU Technologies, a.s.) a akreditované zkušebnictví (VZLU TEST, a.s.).