90leté výročí založení VZLÚ

V letošním roce je tomu devadesát let, kdy byl výnosem Ministerstva národní obrany založen „Vzduchoplavecký studijní ústav“, právní předchůdce dnešního Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s. Stalo se tak 1. května 1922.

Květnové dny se budou nést v duchu oslav. Budou organizovány dny otevřených dveří pro odbornou veřejnost. Pro naše české i zahraniční partnery bude také v průběhu května připravena oficiální oslava, jež připomene 90. let práce ústavu pro český i mezinárodní letecký průmysl.

V období posledních deseti let se zaměření VZLÚ rozšířilo o další obory jako je kosmonautika, pozemní doprava, energetika, stavebnictví, bezpečnost a ochrana životního prostředí. Ve všech těchto oborech přispívá svými výzkumnými a vývojovými aktivitami k posílení konkurenceschopnosti českého průmyslu a udržitelnému ekonomickému rozvoji.

Na pravé straně naleznete nové výroční logo VZLÚ.