85 let ve službách letectví

85 let ve službách letectví

Silným podnětem k přerodu létání od spíše extravagantní záliby jednotlivců na nové průmyslové odvětví byla první světová válka, která definitivně prověřila technickou zralost letadel těžších vzduchu. Po jejím skončení se v Československu vytvořila příznivá situace pro vznik specializované letecké instituce, kterou potřebovaly jak armáda, tak i vznikající civilní letecká doprava. Tato potřeba se naplnila 1. května 1922, tedy právě před 85 lety, kdy byl výnosem Ministerstva národní obrany založen Vzduchoplavecký studijní ústav, předchůdce dnešního VZLÚ, za účelem testování nových prototypů a modifikací letounů pro čs. letectvo. Přípravných jednání se kromě vrcholných politických a vojenských činitelů První republiky účastnili i profesoři vysokých škol a konstruktéři z leteckých továren Avia a Aero (Hajn, Husník, Vlasák) založených po válce.

Brožura k 85.letému výročí VZLÚ ke stažení zde >>>