Národní centrum pro výzkum, vývoj a zkušebnictví v letectví a kosmonautice

VZLÚ je vědeckou a technologickou základnou umístěnou v Praze - Letňanech. Nedílnou součástí VZLÚ je i detašované pracoviště aerodynamických tunelů vysokých rychlostí v pražské části Palmovka.

Partner průmyslu

Rozsáhlé znalosti, zkušenosti a technické vybavení VZLÚ jsou využívány v různých odvětvích průmyslu. Hlavním přínosem je spojování analytických metod (výpočtů) s experimentálními metodami.

Akreditovaný vědecko-technický park

Je součástí regionální inovační infrastruktury a jeho rolí je aktivně se podílet na rozvoji znalostní ekonomiky a průmyslu s primárním zaměřením na letecký, kosmický, obranný a bezpečnostní průmysl.

Video

Kontakty

logo VZLÚ

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s.
Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany

Telefon: +420 225 115 222, +420 225 115 239
Fax: +420 225 115 335
E-mail: info@vzlu.cz
IČ: 00010669
DIČ: CZ00010669

Napište nám

Dceřiné společnosti: