Národní centrum pro výzkum, vývoj a zkušebnictví v letectví a kosmonautice

VZLÚ je výzkumným, vývojovým a zkušebním centrem umístěným v Praze - Letňanech. Součástí VZLÚ je detašované pracoviště aerodynamických tunelů vysokých rychlostí v pražské části Palmovka..

Pevnost leteckých konstrukcí ve VZLÚ - unikátní pracoviště v ČR

V laboratořích Pevnosti konstrukcí ve VZLÚ se provádí zkoušky materiálů, konstrukčních dílů a zkoušky draků letadel v plném rozsahu (tzv. ful-scale tests).

Aerodynamické tunely ve VZLÚ - Důležitá národní výzkumná infrastruktura

VZLÚ disponuje rozsáhlou výzkumnou infrastrukturou, včetně nízkorychlostních a vysokorychlostních nadzvukových aerodynamických tunelů a dalších unikátních experimentálních zařízení.

VZLÚ průkopníkem české kosmonautiky - satelit VZLUSAT1 stále na orbitě

V roce 2017 VZLÚ úspěšně vypustil do kosmu svůj vlastní technologický nanosatelit. Do kosmu ho dopravila indická raketa.

Technologie pro energetiku 21. století

Výzkumné a vývojové práce pro energetický průmysl jsou orientovány zejména na výrobce plynových a parních turbín, kogeneračních jednotek, chladicích věží energetických komplexů a na optimalizaci fungování větrných parků.

Spolehlivý R&D partner pro český a evropský letecký průmysl

VZLÚ podporuje české letectví v oblasti výzkumu, vývoje a zkušebnictví. Rozvíjí mezinárodní spolupráci v leteckém výzkumu a ve vývoji zejména ze státy EU.

Akreditovaný vědecko-technický park ve VZLÚ v Praze-Letňanech

Je součástí regionální inovační infrastruktury a jeho rolí je aktivně se podílet na rozvoji znalostní ekonomiky a průmyslu s primárním zaměřením na letecký, kosmický, obranný a bezpečnostní průmysl.

Součástí českého letectví od roku 1922

Počátek Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu sahá do roku 1922, kdy byl založen Vzduchoplavecký studijní ústav Ministerstva obrany.

Video

Kontakty

logo VZLÚ

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s.
Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany

Telefon: +420 225 115 222
Fax: +420 225 115 335
E-mail: info@vzlu.cz
IČ: 00010669
DIČ: CZ00010669

Napište nám

Dceřiné společnosti: