Výzkumné projekty s účelovou podporou MPO (do roku 2010) 

Projekty podporované Ministerstvem průmyslu a obchodu.