Transfer výsledků 

Nabízíme možnost získání licencí či oprávnění k užití našich výsledků jako jsou např. technická řešení, metodiky, software aj.  

Patenty, průmyslové a užitné vzory (P, F)

Patenty, průmyslové a užitné vzory (P, F)

Zájemcům poskytujeme licence k využití chráněného know-how VZLÚ.
více...

Certifikované metodiky (N-met)

Certifikované metodiky (N-met)

Certifikované metodiky schválené příslušným orgánem státní správy a doporučené pro využití v praxi.
více...

Ověřené technologie (Z-tech)

Ověřené technologie (Z-tech)

Novost je aplikována u výrobního postupu (technologie). Podmínkou je testování (ověření) technologie, podložené protokolem o ověření a následné uplatnění ve výrobě.
více...

Prototypy (G-prot)

Prototypy (G-prot)

Prototyp je složitější průmyslový výrobek, zhotovený jako jeden kus k ověření vlastností konstrukce v praxi nebo na zkušebně před zavedením sériové nebo hromadné výroby.
více...

Funkční vzorky (G-funk)

Funkční vzorky (G-funk)

Vývoj a následná výroba unikátního přístroje nebo laboratorního zařízení.
více...

Software (R)

Software (R)

Poskytujeme licencovaný software za výhodných podmínek i software k volnému stažení.
více...

Články v odborných periodicích (J)

Články v odborných periodicích (J)

Odborným periodikem je vědecký časopis, který je recenzován, je vydáván jako periodická publikace v tištěné nebo elektronické podobě a má přidělen ISSN kód.
více...

Články ve sbornících (D)

Články ve sbornících (D)

Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia a má přidělen ISBN kód.
více...

Další  aplikované výstupy (Z, G,  N)

Další aplikované výstupy (Z, G, N)

V této sekci naleznete seznamy publikací v nejrůznějších časopisech a sbornících.
více...