Segmenty zákazníků 

Kromě průmyslově orientovných výzkumných aktivit nabízíme svým zákazníkům zkušební práce a asistenci při vývoji nových produktů.
 

Fotogalerie
Vývojové práce a zkušebnictví


Letectví
Pozemní dopravní prostředky
Všeobecné strojírenství
Turbomachinery
Stavebnictví 
Kosmická technika
Vojenská technika


Široké spektrum zákazníků

VZLÚ poskytuje své služby tuzemskými i zahraničním zákazníkům z mnoha průmyslových oborů, a to zejména z letectví, kosmonautiky, automobilového, železničního, elektrotechnického, stavebního a strojírenského průmyslu. Kromě průmyslově orientovaných výzkumných aktivit nabízí VZLÚ svým zákazníkům zkušební práce a asistenci při vývoji nových produktů.


Český letecký průmysl

VZLÚ, jako dodavatel výzkumných, vývojových a zkušebních služeb, má velmi intenzivní spolupráci s českým leteckým průmyslem reprezentovaným zejména ALV ČR (Asociace leteckých výrobců České republiky) ALV ČR bylo založena v roce 1994 za účelem podpory českého leteckého průmyslu jako strategického odvětví s podstatným vlivem na další průmyslové obory. Asociace dnes sdružuje více než čtyři desítky českých firem a je členem evropské asociace leteckých výrobců ASD - (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe).


Offsetové programy

VZLÚ je důležitým partnerem pro přípravu offsetových programů spojených s nákupem vojenské a civilní letecké techniky od zahraničních dodavatelů.


Kosmonautika / Space 

VZLÚ se účastní projektů Evropské vesmírné agentury - ESA (European Space Agency) a na některých dalších výzkumných a průmyslových projektech týkajících se vývoje kosmické techniky.


Spolupráce s NATO

VZLÚ se jako člen národní delegace účastní vědeckých workshopů podskupin NATO, jako je RTO (Research and Technology Organisation) a NIAG (NATO Industrial Advisory Group).


Spolupráce s univerzitami

VZLÚ spolupracuje s evropskými technickými univerzitami na národních a mezinárodních programech zaměřených na vzdělávání „mladých“ inženýrů. VZLÚ, jako organizace integrující výzkumné a průmyslové znalosti, poskytuje mladým vědcům velmi dobré zázemí pro postgraduální studium se zaměřením na získání titulu Ph.D.