Propagační brožury a letáky 

Informace o současnosti i historii VZLÚ ke stažení. 

Nová brožura společnosti 2012: "VZLÚ - Partner průmyslu"

Nová brožura společnosti 2012: "VZLÚ - Partner průmyslu"

2. 4. 2012, 10:44

Nová brožura poskytuje základní přehled služeb výzkumu a vývoje poskytovaných různým hospodářským a průmyslovým odvětvím.
více...

Informační letáky

Informační letáky

Jednostránkové létaky detailněji specifikující jednotlivé nabízené produkty a služby.
více...

85 let ve službách letectví

85 let ve službách letectví

Brožura vydaná k 85.letému výročí založení VZLÚ na téma: Letové zkoušky - historie a současnost 1922-2007.
více...

80 Years of Research and Development in Aeronautics

80 Years of Research and Development in Aeronautics

Výňatek o historii VZLÚ z publikace vydané k 80.výročí založení Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu.

více...